Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2021

0
94

Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
năm 2021 trên địa bàn xã Dương Sơn (chi tiết tại đây)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here