Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

0
114

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here